აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

25 ივნისი

დღის წესრიგი

 

                                                                                                                                                          26.06.2018.    16:00სთ.                                                                                                                                                                                                                                

  ინფორმაცია -,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების   ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ” (2019-2022 წლები).

  

                              მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                              ეკონომიკის მინისტრი -  რამაზ ბოლქვაძე


განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი