აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

24 მაისი

 27 მაისი, 2019 წელი      ბიუროს სხდომის დასრულებისთანავე

დღის წესრიგი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ“ (№09-01-08/70, 12.12.2018).

ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“

მომხსენებლები: უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის დებულების უმაღლესი საბჭოს ბიუროსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ.

მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია

განცხადებები

დღის წესრიგი