აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომა

10 სექტემბერი

 დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

10.09.2019 წ.           12:00  სთ.


   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტები -„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№79, 06.09.2019წ.);
მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე


   2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების ანგარიშები გაწეული საქმიანობის შესახებ (01.09.2018წ.-01.09.2019 წ. პერიოდი): 

   ა) აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;

   ბ) ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;


   გ) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;


  დ) საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;


   ე) საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;


   ვ) ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში.

მიბმული ფაილები

განცხადებები