აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 16 აპრილის №6 სხდომა

15 აპრილი

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                         12:00სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ (09-01-08/87, 19.03.2020, ინიც. უ/ს წევრი - დ.გაბაიძე).

 მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო წევრი

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ (09-01-08/88, 01.04.2020, ინიც. უ/ს წევრი - დ.გაბაიძე).

 მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო წევრი

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

5. სხვადასხვა.

მიბმული ფაილები