აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 21 მაისის №10 სხდომა

20 მაისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                           11:30სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცლვილების შეტანის შესახებ“(№09-01-08/91, 14.05.2020);

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. სხვადასხვა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი