აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

25 მაისი

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

                                                                              

27.05.2020წ.   12:00სთ.                   

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

        მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი  

        თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                              ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

მიბმული ფაილები