27 ივლისი

დ ღ ი ს         წ ე ს რ ი გ ი

28. 07. 2020 წელი,    15:00 სთ.                 

                           

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“ (№09-01-08/66, 18.09.2018) - III მოსმენა.

 

     ინიციატორი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი   

 

     მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

                                    

მიბმული ფაილები