17 აგვისტო

                                       17 აგვისტო, 2020 წელი             

                      პლენარული სხდომის დასრულებისთანავე

                           ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ“ (№09-01-08/97, 30.07.2020) – III მოსმენა.

ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე