27 აგვისტო

დღის წესრიგი

                                                                           

                                               27 აგვისტო, 2020 წ.  11.00 სთ  

                                       ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

 

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიური ბიუჯეტის  ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

    მომხსენებელი:   ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   ეკონომიკის მინისტრი