18 სექტემბერი

                          

                      დღის წესრიგი 

                  18 სექტემბერი  2020 წ. 

                  12.30 სთ.  

                 ბიუროს სხდომათა ოთახი 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს საგადასახადო  კოდექსში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ“(09-01-08/94 23.06.2020წ).

 

მომხსენებელი:    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები:

 ე. ბაგრატიონი, გ. აბულაძე, ა.დიასამიძე, გ.დიასამიძე

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე (09-01-08/93 16.06.2020წ).

 

მომხსენებელი:    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები:

 ე. ბაგრატიონი, გ. აბულაძე, ა.დიასამიძე, გ.დიასამიძე

მიბმული ფაილები