22 ნოემბერი

 22.11.2021                       16:00 სთ

დღის წესრიგი

1. უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულებების შესრულების განხილვა

მომხსენებელები: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე / ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

2. უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის შემაჯამებელი შეხვედრის დაგეგმვა.

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე / ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები