23 ივნისი

   15:30 სთ.

   23 ივნისი, 2022 წელი

 

 

დღის წესრიგი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ გაწეული საქმიანობის წლიური ანგარიშის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის შესახებ.

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე- ფატი ხალვაში.

მიბმული ფაილები