23 ივნისი

დღის  წესრიგი

23 ივნისი, 2022 წელი

12:30  საათი

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

         მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

                                                       ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის დოკუმენტის განხილვა.

         მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

                                                       ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

 

  1. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „კვერეთის აღკვეთილის შექმნისა და მართვის შესახებ“.

         მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე  - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა 

                                                             კომიტეტის  თავმჯდომარე

 

  1. საქართველოს პარლამენტის წევრების: გელა სამხარაულის, ირაკლი (დაჩი) ბერაიას, გიორგი ცაგარეიშვილის, ხატია წილოსანისა და ნინო წილოსანის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

         მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე  -  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა

                                                               კომიტეტის  თავმჯდომარე

  1. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ“.

        მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე  -  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა 

                                                              კომიტეტის  თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები