აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა

15.04.2022

 „ჩვენი მიზანი, კომიტეტისათვის, ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით, წინადადებების შემუშავება, განხილვა, რეკომენდაციების წარდგენა, აჭარის სოფლის მეურნეობის სფეროს გამოწვევების გამოვლენა და მათი დაძლევის გზების მოძიებაა“, - აღნიშნა აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა

15.04.2022

                    დღის წესრიგი                     2022 წლის 15 აპრილი                    11:00  საათი    აჭარის ავტონომიური რ ...