საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის  სხდომა

01.04.2022

 უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის  სხდომაზე, რომელსაც ლადო მგალობლიშვილი უძღვებოდა, დღის წესრიგის პირველ საკითხად, ამავე კომიტეტის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა განიხილეს და დაამტკიცეს.  კანონმდებლებმა განიხილეს და ცნობად მიიღეს უმაღლესი საბჭოს რეგ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

01.04.2022

        1 აპრილი 2022 წელი                  15:00 სთ.        ბიუროს სხდომათა ოთახი                        ...