აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22.12.2022

 უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის  საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე  - ,,დაცული ტერიტორიების (ქობულეთი, კინტრიში, მტირალა, მაჭახელა) მიმდებარე დასახლებებში ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლა-განხილვისა და მათი შემდგომი მოგვარების მიზნით ადგილობრივ ორგანოებთან თანამშრომლ ...

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22.12.2022

  უმაღლესი საბჭოს  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა  კომიტეტი, ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის ფარგლებში,  ,,ტურიზმის ორგანიზების შესახებ“  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონის შესწავლას იწყებს.   ამ მიზნით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22.12.2022

  დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი    2022 წელი, 22 დეკემბერი                     13:00 საათი      თემატური მოკვლევების:  ა) ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ტყის არსებული მდგომარეობის შესახებ& ...

ბიუროს სხდომა

22.12.2022

 აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომაზე, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი დავით გაბაიძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილეს.  სხდომაზე, უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის  ბიუჯეტის დეტალური განწერა დაამტკიცეს, რომელიც ბიუროს წევრებს უმაღლესი საბჭოს აპარა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 22 დეკემბრის №21 სხდომა

22.12.2022

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00 სთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის ბიუჯეტის დეტალური განწერის დამტკიცების შესახებ. მომხსენებელი: ზურაბ ჭურკვეიძე -  უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი