30 აპრილი

                                       დ ღ ი  ს        წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                                    30. 04. 2018 წელი, 12:00 სთ.                                                                    

 

        1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა. 

 

       მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე

 

  1.   სხვადასხვა.