08 მაისი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი                                                              

                                      10 მაისი 2018 წ.    12.00 სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ. (ინიციატივის დაწყება)

 

 

   მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა   კომისიის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე