14 სექტემბერი

                            დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

                                                                                                         

                         2020 წელი, 14 სექტემბერი

                         12:00 საათი

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის „კულტურის მხარდაჭერის შესახებ“ განხილვა.

 

             მომხსენებელი:  ვლადიმერ  მგალობლიშვილი  -  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

  1. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები: „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“, „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განხილვა.

 

     მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

მიბმული ფაილები