01 მარტი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი
12:00სთ


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი _ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/18, 17.06.2021წ.);

მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეზოლუციის პროექტი ,,უკრაინის მხარდაჭერის შესახებ“ (09-01-08/23, 24.02.2022);

მომხსენებელი: ელგუჯა ბაგრატიონი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

3. სხვადასხვა.