29 აპრილი

             29 აპრილი 2022 წელი   

             12:00 სთ.

            ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

            დღის წესრიგი

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში.

 ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

 მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები