24 ივნისი

                                   

                                   დღის წესრიგი 

 

                               24 ივნისი 2022 წ.         

                               12.00 სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი -„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

        მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი – ჯაბა ფუტკარაძე

 

  1. ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ (2023-2026 წლები) ინფორმაციის  განხილვა.

 

       მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი –ჯაბა ფუტკარაძე

                                                                

მიბმული ფაილები