29 ივნისი

 

    დღის   წესრიგი

    29 ივნისი, 2022 წელი

    15: 00 საათი

                                

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს  საქვეუწყებო  დაწესებულების – ტურიზმისა  და კურორტების დეპარტამენტის   2021 წლის საქმიანობის ანგარიში და ინფორმაცია მიმდინარე წელს  აჭარაში ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით.

 

 მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტურიზმისა და კურორტების  დეპარტამენტის თავმჯდომარე  –   თინათინ ზოიძე             

მიბმული ფაილები

განცხადებები