30 ივნისი

                            დღის   წესრიგი

 

                        30 ივნისი 2022 წელი

                        12: 00 საათი

                                

       სსიპ ,,ბათუმის ბულვარის“  2021 წლის საქმიანობის ანგარიშის და მიმდინარე წელს  ტურისტულ  სეზონთან   დაკავშირებით გაწეული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციის მოსმენა.

 

                                                მომხსენებელი:   ,,ბათუმის ბულვარის“  დირექტორის  მ/შ  ლაშა მიქელაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები