30 ივლისი


თარიღი: 30.07.2022
დრო: 15:00 სთ

15:00 – 15:10 სხდომის გახსნა
დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე / ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე
15:10 – 15:50 I საკითხი: აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება
მომხსენებელი: დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე /ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე
15:50 – 16:00 სხდომის შეჯამება / დახურვა