06 სექტემბერი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი
        11:00სთ


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების ანგარიში;
  მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. პეტიცია - ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღის მშენებლობის თაობაზე“ (N09-02-13-ლ/471, 16.06.2022 წ. პეტიციის ავტორი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე);

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის ბიუჯტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მიბმული ფაილები