15 სექტემბერი


დღის წესრიგი


15 სექტემბერი, 2022წ.         12.00 სთ


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

2. პეტიცია – ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღის მშენებლობის თაობაზე “(N09-02-13–ლ/471,16.06.2022 წ. პეტიციის ავტორი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე)

მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს საფინანსო–საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე – მარინე გვიანიძე

მიბმული ფაილები