07 დეკემბერი

დღის წესრიგი

7 დეკემბერი, 2022 წ. 

11:00 სთ.  

ბიუროს სხდომათა ოთახი 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/38 17.11.2022 წელი)

 

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ადმინისტრაციის უფროსი - თინათინ ზოიძე

მიბმული ფაილები