11 იანვარი

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

15:00 სთ.

 

  1. პეტიცია - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული საზაფხულო იალაღებისთვის დამატებითი სასწრაფო-სამედიცინო მანქანების შეძენისა და ზაფხულობით იალაღებზე მცხოვრები მოსახლეობის პერიოდული უფასო სამედიცინო კვლევების ჩატარების შესახებ“ (N09-01-08/39, 26.12.2022 წელი, პეტიციის ავტორი: ნესტან ანანიძე)

 

  1. პეტიცია - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში არაფორმალური განათლების მულტიფუნქციური ცენტრების ამოქმედებისა და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამატებითი სოციალური სივრცეების შექმნის შესახებ“ (N09-01-08/40, 11.01.2023 წელი, პეტიციის ავტორი: გვანცა ვარშანიძე).

 

  1. სხვადასხვა.

 

მიბმული ფაილები