14 მარტი

დღის წესრიგი

14 მარტი 2023 წ.

12.00 სთ.1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“ (მე-2 მოსმენისთვის)

მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთაკომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის განხილვა- დამტკიცება.

მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთაკომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში (01.09.2021- 31.12.2022წწ)

მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთაკომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

მიბმული ფაილები