14 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

14 მარტი, 2023 წელი

11:00 სთ.


1. პეტიცია -“აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული საზაფხულო იალაღებისთვის დამატებითი სასწრაფო-სამედიცინო მანქანების შეძენისა და ზაფხულობით იალაღებზე მცხოვრები მოსახლეობის პერიოდული უფასო სამედიცინო კვლევების ჩატარების შესახებ“ (№09-01-08/39, 26.12.2022წ, პეტიციის ავტორი: ნესტან ანანიძე)
მომხსენებელი: ნესტან ანანიძე - პეტიციის ავტორი

2. პეტიცია -,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში არაფორმალური განათლების მულტიფუნქციური ცენტრების ამოქმედებისა და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამატებითი სოციალური სივრცეების შექმნის შესახებ“ (№09-01-08/40, 11.01.2023წ, პეტიციის ავტორი: გვანცა ვარშანიძე)
მომხსენებელი: გვანცა ვარშანიძე - პეტიციის ავტორი

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის საქმიანობის სამოქმედო გეგმის განხილვა
მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 01.09.2021-31.12.2022წწ საქმიანობის ანგარიში
მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


5. სხვადასხვა

მიბმული ფაილები

განცხადებები