10 აპრილი

დღის წესრიგი


10.04.2023 წ.

11:00 სთ.


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ანგარიში კულტურის მიმართულებით გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკაკი ძნელაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე

მიბმული ფაილები