20 აპრილი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი
11:30 სთ.


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/46, 11.04.2023წ. ავტ. მ.გვიანიძე);
მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/47,13.04.2023წ. ავტ. დ.გაბაიძე, ვ. მგალობლიშვილი);
მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი


3. პეტიცია - „პიროტექნიკის თავისუფალი წვდომის აკრძალვისა და ხარისხზე მკაცრი კონტროლის დაწესების შესახებ“ (09-02-13-გ/1069, 26.12.2022 წ. პეტიციის ავტორი: ინგა გეგეშიძე);


4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 20 აპრილის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

მიბმული ფაილები