20 აპრილი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ.

მიბმული ფაილები