26 აპრილი

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

14:00 სთ.

დ ღ ი  ს    წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის  მოსმენა.

         მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

         თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

  1. პეტიცია - ,,ადაპტური ტექნოლოგიების მხარდამჭერი პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის“ (№09-02-13-ქ/696,  09.2022წ. პეტიციის ავტორი: მაია  ქათამაძე)

        მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

  1. სხვადასხავა    
  1. ქვეპროგრამა - სპინალური კუნთოვანი ატროფიის დიაგნოსტიკა.
  2. ქვეპროგრამა - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა, მართვა და მონიტორინგი, აჭარის რეგიონში, 0-18 წლის საკობრივ ჯგუფში.
  3. ქვეპროგრამა - მყიფე X სინდრომის დიაგნოსტიკა.                       

მიბმული ფაილები