17 მაისი

 

    დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

15:00 სთ.

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

       მომხსენებელი:  ჯაბა  ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

 

      თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

                                                                              

2.პეტიცია - ,,პიროტექნიკის  თავისუფალი წვდომის  აკრძალვისა  და  ხარისხზე  მკაცრი  კონტროლის  დაწესების  შესახებ’’ (№09-02-13-გ/1069,  26.12.2022წ.  (პეტიციის   ავტორი:  ინგა გეგეშიძე)

 

      მომხსენებელი: ინგა  გეგეშიძე - პეტიციის ავტორი

მიბმული ფაილები