19 მაისი

დღის წესრიგი

19 მაისი, 2023 წელი

16.00 სთ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში. 

         მომხსენებელი: 

       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა; 

         მომხსენებელი: 

        აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე 

 

  1. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022        წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. 

        მომხსენებელი:  

        საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე  გვიანიძე

მიბმული ფაილები