29 მაისი

29 მაისი,  2023 წელი

  12:00 სთ

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში;

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

თანამომხსენებელი: კახაბერ კირტავა - აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

თანამომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/43, 23.02.2023, დ.გაბაიძე, ვ.მგალობლიშვილი, ლ.სირაბიძე); გამარტივებული წესით განხილვა

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“ (09-01-08/34, 26.09.2022; მ.გვიანიძე)

    II მოსმენა

მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების ანგარიშები 01.09.2021წ.-31.12.2022წ. პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ:

ა) აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი;

ბ) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტი;

გ) ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი.

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი