23 ივნისი

11:00 სთ.

 დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი  მონაცემებისა  და  მიმართულებების  შესახებ  ინფორმაცია. 

 

    მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

    თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი                       

მიბმული ფაილები