29 ივნისი

დღის წესრიგი

 29 ივნისი, 2023 წელი

                     11.00 საათი                       

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი  მონაცემებისა და მიმართულებების  შესახებ (2024 -2027 წლების) ინფორმაციის  განხილვა. 

       მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის

                                                                         მინისტრი  -  ჯაბა ფუტკარაძე

  

2. მუნიციპალიტეტებისათვის (2022 წლის) გამოყოფილი ტრანსფერის შესახებ    ინფორმაციის  განხილვა. 

       მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                                                კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები