27 ივლისი

27 ივლისი, 2023 წელი

16:00 საათი

ბიუროს სხდომათა ოთახი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  (09-01-08/50, 25.07.2023წ.).     

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

  

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა. 

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და  ეკონომიკის  მინისტრი

მიბმული ფაილები