01 სექტემბერი

                                                                                       დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

                                                                              12:00 სთ.


 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/51, 10.08.2023);


   მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/52, 10.08.2023).


   მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები