04 სექტემბერი

  11:30 სთ.

  დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი


 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში
ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/51, 10.08.2023);

 მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

  2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/52, 10.08.2023);

 მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის საშემოდგომო სესიის 5 სექტემბრის პლენარული სხდომის დღის წერიგის პროექტის განსაზღვრა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი