11 ოქტომბერი

დღის წესრიგი


11 ოქტომბერი, 2023 წელი


12:00 საათი


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის“ გაწეული და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა
 

    მომხსენებელი: ლევან გორგილაძე - სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის“ უფროსი

მიბმული ფაილები

განცხადებები