10 ნოემბერი

10 ნოემბერი, 2023 წელი

15:00 სთ 

ბიუროს სხდომათა ოთახი

     დღის   წესრიგი

 

1. ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტისა და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის (2024-2027 წლების) პრიორიტეტების დოკუმენტის - განხილვა

 მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის  მინისტრი

 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

 მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის  მინისტრი

მიბმული ფაილები