24 ნოემბერი

14:00 სთ.

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  (09-01-08/57, 21.11.2023წ.).     

 

მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 

თანამომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

მიბმული ფაილები