07 ივნისი

დღის წესრიგი

7 ივნისი, 2024 წელი 

12:00 საათი

                                

      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს  საქვეუწყებო  დაწესებულების – ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში და ინფორმაცია მიმდინარე წელს აჭარაში ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით.

      მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტურიზმისა   და კურორტების  დეპარტამენტის თავმჯდომარე  –   თინათინ ზოიძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი