17 ივნისი

17 ივნისი,  2024 წელი

12:00 სთ

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

     საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის _ მეურვეობის კანდიდატურის საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარდგენა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი