IDFI-ს ტრადიციული მონიტორინგის შედეგებში საბჭოს საქმიანობა კვლავ დადებითადაა შეფასებული

16.01.2023

  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) ცალკეული უწყებების მიერ პროაქტიული გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით 2022 წელს განხორციელებული ღონისძიებების ტრადიციული მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელშიც, როგორც წინა წლებში, დადებითადაა შეფასებული აჭარის უმაღლესი საბჭოს საქმ ...

განცხადებები