ბიუროს სხდომა

11.01.2023

 უმაღლესი საბჭოს ბიუროს  პირველ სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს.  პეტიციები - აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული საზაფხულო იალაღებისთვის დამატებითი სასწრაფო-სამედიცინო მანქანების შეძენისა და ზაფხულობით იალაღებზე მცხოვრები მოსახლეობ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 11 იანვრის №1 სხდომა

11.01.2023

  დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 15:00 სთ.   პეტიცია - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული საზაფხულო იალაღებისთვის დამატებითი სასწრაფო-სამედიცინო მანქანების შეძენისა და ზაფხულობით იალაღებზე მცხოვრები მოსახლეობის პერიოდული უფასო სამედიცინო ...